Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram

I våra företagsanpassade program för ledarutveckling kopplas medarbetarnas utvecklingsbehov ihop med verksamhetsfrågorna. Ledarna får kunskaper och färdigheter som de omsätter i praktiskt ledarskap, och organisationen stärker sin kompetens och effektivitet genom medarbetarnas utveckling.

Våra ledarutvecklingsprogram består av strukturerade utbildningsmoduler med träningsmoment, teorier och ledarverktyg baserade på över 50 års erfarenhet av ledarutveckling, kontinuerlig metodutveckling, samt aktuell forskning, om vad som skapar framgångsrika ledare och organisationer. Att programmen är skräddarsydda innebär att vi utformar innehåll och upplägg i nära samverkan med våra kunder och genomför dem internt i organisationen.

Vi genomför t. ex:
  • Chefsaspirant- och traineeprogram
  • Ledarskapsprogram ledare utan chefskap, t ex projekt- och teamledare
  • Ledarskapsprogram för nya chefer
  • Ledarskapsprogram för erfarna chefer
  • Utvecklande Ledarskap (UL)
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Klart Ledarskap

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer och diskutera dina behov.

Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss nedan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.