“En snabbare, starkare, roligare ledningsgrupp.”

“En snabbare, starkare, roligare ledningsgrupp.”
oktober 12, 2017 marika

Vi har blivit sjukt tighta i vår ledningsgrupp, säger Anna Storm vd för Elicit, som just avslutat ”The Advantage” ett program för ledningsgruppsutveckling tillsammans med Gällöfsta Perlan, när vi ringer upp för en intervju.

Elicit är ett IT-bolag som drivs av värderingar, med fokus på kundens behov när de utvecklar kundanpassade IT lösningar. Jag slås av en lite annorlunda image när jag besöker företagets hemsida inför telefonintervjun. De verkar inte så ”IT blåa” och tekniska i sitt tilltal, utan varmare, mer mänskliga och relationsorienterade. En känsla som bekräftas redan i starten av mitt samtal med Anna Storm som med entusiasm och energi berättar om resan ledningsgruppen gjort.

Vad fick dig att satsa på en utbildning för din ledningsgrupp? Vilka mål satte ni upp?

–I grunden handlar det om att det är viktigt för mig att ledningsgruppen är en drivande kraft som tar aktiv del i verksamhetens utveckling. Vi är inne i en stark tillväxtfas och i samband med att vi startade upp ett nytt affärsområde, så växte även ledningsgruppen. Vi kom att bli en stor ledningsgrupp med nio personer och jag ville få igång gruppen till att bli ett effektivt team så snabbt som möjligt.

–Det var viktigt för oss att få en utbildning som var anpassad till våra behov, som mötte oss på den nivå vi befann oss och där vår partner också delade samma grundläggande värderingar. Men vi är också ett företag som består av ingenjörer, tekniker och teoretiker, så den mjuka sidan måste kunna backas upp av vetenskap – med modeller, teorier och verktyg – för att vi ska känna förtroende.

–Jag fick kontakt med Gällöfsta Perlan genom att en av mina kollegor gick UGL med Björn Almgård som handledare och fick tips på ledningsgruppsutveckling. Jag hade redan startat letandet efter en partner, men hos er hittade jag rätt och för att göra en lång historia kort resulterade vårt samarbete i ett femdagars program, där vi i ledningsgruppen gjort en fantastisk resa tillsammans med Björn och Lena Kardefelt.

Kan du beskriva några huvudpunkter ur programmet lite kort?

–Vi började med ett tvådagars internat i mars där temat var att bygga tillit. Vi har en platt organisation, där beslut fattas även utanför det formella rummet och då är tilliten till varandra avgörande för att det ska fungera. En mycket värdefull del i dagarna var att vi alla gjorde individuella ”commitments” baserat på öppen feedback oss emellan. Jag lovade till exempel att sluta springa, eftersom det kan stressa andra, (säger Anna med ett skratt och med tanke på i vilken överljudsfart den här intervjun har, så är jag inte förvånad svarar jag med ett leende).

–Vi bestämde gemensamt att vi skulle bli snabbare, starkare och roligare.

–Den andra modulen var även den ett tvådagars internat, där vi med hjälp av modeller och verktyg bland annat provtryckte våra värderingar och borrade i grundläggande frågor som varför vi finns till. Det var två arbetsintensiva och strategiskt viktiga dagar i workshopsformat.

–Den sista modulen handlade om möten, om vår operativa verksamhet. Vår vardag helt enkelt. Mellan alla moduler hade vi även läxor, med eget arbete och läsning av boken ”The Advantage”.

–Så man kan säga att programmet omfattat – humanism – strategisk utveckling – operativ verksamhet.

Vad har du fått för respons från gruppen? Är det någon skillnad?

–Det har varit helt genomgående positiv feedback från gruppen, ingen har varit tveksam, alla har ansträngt sig och alla tycker det är synd att det är slut! Vi har aktivt förändrat oss och fortsätter göra det med de praktiska verktyg vi fått.

–Du ska veta att vi var en tight grupp innan, men nu är vi sjukt tighta! Vi har ett nytt eget språk och en helt annan förståelse för varandra, våra behov, våra olikheter, våra styrkor.

–För min egen del är detta den överlägset bästa utbildningen jag varit med om – tio stjärnor av tio möjliga och jag har verkligen känt förtroende för Björn och Lena.

Är det slut nu?

–Nej! Vi vill fortsätta utveckla gruppen – resan är inte över, säger Anna avslutningsvis. Och jag hoppas jag får intervjua henne igen, tänker jag med ett leende på läpparna, för vem vill inte vara en del av något snabbt, starkt och roligt.