Ledarskap för en ny chef

Ledarskap för en ny chef
februari 11, 2015 marika

“Jag trodde det skulle vara som en traditionell kurs”, säger Anna Lassen på Ersta diakoni har gått Ledarskap för nya chefer.

–Det här är mitt första chefsuppdrag och jag sökte en utbildning som kunde ge mig grundläggande kunskaper, med fokus på ledarskap.

Vad är dina reflektioner?

–Jag gick in i utbildningen i tron att det skulle vara som en traditionell kurs, där teorier fyrkantigt betas av i skolsittning. Så blev det inte och faktum är att det kändes lite främmande precis i starten – tills vi insåg att vi faktiskt befann oss i en grupprocess där vi lärde oss genom det vi upplevde. I stället för att bara prata om t ex konflikthantering och svåra samtal, upplevde vi det. För mig var det en mycket bra pedagogik.

–Internatformen gjorde att jag tillsammans med nya chefer från helt olika branscher, var i utbildningen hela tiden. Vi kunde bolla idéer och reflektera ur flera synvinklar med ett bredare perspektiv, som grupp och tillsammans med sin lärpartner, från frukost till sena kvällen.

–Feedbacken från 360° var också värdefull för mig, då den gav mig en bra bild av hur jag uppfattas och har gjort mig tryggare i mitt ledarskap.

Hur har du haft nytta av utbildningen?

–Utbildningen knöts ihop på ett bra sätt då vi fick skriva en individuell ledarskapsdeklaration ”så här vill jag vara som ledare” och förbinda oss till den. Jag lutar mig mot den och återvänder ibland till den i min vardag. En av våra utbildningsledare har dessutom blivit min coach. För mig mötte utbildningen mina behov mycket bra!