Facit för UGL

Facit för UGL
april 7, 2015 marika

I början letade jag efter facit , efter UGL lösningen, tills jag insåg att det är ”jag som är utbildningen”. Efter ytterligare någon övningsuppgift förstod jag att det var vi, gruppen,  som själva var utbildningen genom det vi faktiskt upplevde.

Orden kommer från Madelene San Román, Affärsområdeschef på Yellon när vi pratar över en kopp kaffe kring hennes upplevelse av UGL.

–Jag hade först svårt med att hantera att inte ha koll på upplägget, inte veta vad som skulle hända efter lunch eller nästa dag eller på fredagen – vilket är väldigt ovant för mig. När jag väl hade släppt det, så var det bara att åka med och jag är extremt nöjd och glad över min UGL!

Om du plockar ut det som påverkat dig mest?

–Det är många saker, men de största aha-upplevelserna fick jag om mig själv. Jag gick in i utbildningen med ett öppet sinne, och jag valde medvetet just UGL eftersom jag vet att jag som person inte är den som vanligtvis stannar upp och reflekterar – jag kör mest på magkänsla och konstaterar i efterhand om det var rätt eller fel, för att kanske ändra på något till nästa gång. Jag filosoferar inte så mycket och ställer inga djupa frågor till mig själv.

–Därför var en poäng med utbildningen var att jag skulle lära mig lite mer om mig själv. Och det gjorde jag. Mycket positiva och nyttiga insikter och reflektioner – som jag sedan fick hjälp av gruppen att göra någonting av. Det tror jag är hela skillnaden, för sitter man ensam på sin kammare kanske det är svårt att veta vad man ska göra med sin självinsikt.

–Nu fick jag både reflektera och bearbeta insikterna under resan, och jag fick konstruktiv bekräftelse och feedback – t ex att egenskaper som jag kanske själv inte gillar, uppskattades av andra och behövdes i gruppen.

–Min största behållning var nog att jag kände att jag växte som människa. Och jag tar med mig kunskaper som jag kommer ha nytta av inte bara på jobbet utan i alla relationer.

Vad vill du lyfta fram ur ett jobbperspektiv?

–Det var mycket som var bra så det är nästan svårt att sortera… Jag har fullskrivna sidor i min anteckningsbok med reflektioner och kloka tankar jag tänkte som jag ska ta hand om!

–Konkreta kunskaper som jag tar med mig både i mitt yrkesliv och privatliv är förståelsen för hur avgörande känslor är, att vi inte kan lösa problem eller konflikter utan att intressera oss för hur andra känner. Att kunna kommunicera och ge varandra uppriktig feedback gör en grupp effektivare och livet så enormt mycket lättare…

–Förståelsen för hur grupper och grupprocesser fungerar, vilket stadie vi befinner oss i, vad som behövs och hur vi ska göra för att vi ska ta oss ytterligare ett steg, är konkreta verktyg som jag tar med mig in i mitt jobb i de grupper jag är en del av. I min roll finns jag med i flera grupper med olika syften och sammanhang – som styrelse och ledningsgrupp, företaget som helhet och de som är närmast mig i mitt affärsområdes vardag – och min ambition är att tillsammans med ”mina” grupper utveckla oss med hjälp av det jag fått från UGL.

Vem ska gå UGL tycker du?

–Just nu skulle jag säga att det bästa vore om alla fick uppleva en UGL. När jag frågade runt om en bra utbildning att gå, så sa min chef att UGL var den enda av alla ledarskapsutbildningar han gått som satt sig i minnet. Nu kanske inte alla i en organisation kan få möjligheten att gå, men om en utbildningsinsats ska göras så skulle jag säga prioritera UGL för era chefer och ledare, eftersom de har en så stor påverkan på gruppen.

>> Boka din UGL här!