Näringslivschefen som är nyfiken

Näringslivschefen som är nyfiken
februari 9, 2017 marika

Mathias Forsberg är sedan sex år näringslivschef i en av Nordens hetaste och expansivaste kommuner. Han beskriver sig själv som nyfiken och eftersom vi är det också så ringde vi upp för att prata ledarskap och utmaningar.

Hur ser en näringslivschefs vardag ut?

–Det är full fart på många sätt! Vår region är sedan en tid epicentrum i Norden för expansion och det syns ju tydligt på alla byggen och etableringar i Brunna och Bro att vi är en riktig hot-spot. Mitt jobb som näringslivschef handlar ju mycket om att se till att vi attraherar företag att etablera sig i vår kommun, att de trivs här och kan växa. Att skapa goda relationer och nöjda kunder, helt enkelt.

Vilka utmaningar möter du utifrån ett ledarskapsperspektiv?

–Jag tänker främst att det är tre tydliga områden. Som näringslivschef är jag en företrädare och ambassadör för kommunen. Att vara en god företrädare är ju ledarskap i sig. Sedan har jag ju mitt eget team och där har vi jobbat för att tydliggöra teamets strategiska mål och vi mäter hur väl vi lyckas jämfört med andra kommuner i NKI.

–Men för att lyckas måste vi känna samhörighet och odla en vinnarmentalitet. Att vi är ett lag som tillsammans och var och en är en del av något större. Där finns även det tredje områdets utmaning, dvs att få teamkänslan att omfatta övriga delar i kommunen som har en påverkan på företagens upplevelse av oss och vår service.

Du har ju gått vårt ledarskapsprogram för erfarna chefer i höst. Vad är dina tankar?

–Jag tycker programmet innehöll många användbara verktyg och även om jag kände till en del, så var sättet vi fick implementera och jobba med dem en avgörande skillnad mot andra utbildningar jag gått. Vi arbetade mycket med reflektion, speglingsövningar och speglingssamtal vilket jag upplevde som mycket positivt. För mig blev det även väldigt tydligt hur vi påverkar varandra – hur jag påverkar andra, när jag medvetet tog en lite lugnare och reflekterande roll än den jag kanske normalt sett uppfattas ha eller vara som person.

–De delar av programmet som rörde ledningsgruppsarbete inspirerade mig mycket, även om jag inte leder ledningsgruppen jag själv sitter i så fick jag mycket tankar och idéer med mig.

Har utbildningen förändrat något?

–Jag skulle nog säga att den varit mentalt utvecklande för min del. Jag upplever själv att mina samtal förbättrats, även när det gäller att förmedla svåra beslut.

–Vi har ett bra team och det går bra för oss, samtidigt gav erfarenheterna från andra deltagares vardag både insikten hur viktigt det är och inspirationen till att fortsätta utveckla teamet – att inte slappna av utan utveckla oss till att bli ännu bättre.

Tills sist: vad är ditt bästa ledarskapstips?

–Var nyfiken på människor och din omgivning!

Vill du också gå Ledarskap för erfarna chefer? >>Läs mer här!