Certifieringsutbildning i systemisk teamcoaching är i gång

Certifieringsutbildning i systemisk teamcoaching är i gång
november 9, 2022 noego

Förra veckan samlade vi vårt konsultnätverk och andra seniora organisationskonsulter för en gemensam certifieringsutbildning i systemisk teamcoaching med professor Peter Hawkins. Att få göra denna storsatsning tillsammans är otroligt spännande och lärorikt.

Utbildningen är baserad på fem discipliner för transformerande team och bygger på forskningsbaserad teori och metod. Metoden fungerar som ett ramverk för ett gemensamt transformativt ledarskap i ledningsgrupper.

Vi har bland annat fått insikt i:

  • Praktisk och teoretisk förståelse för systemisk teamcoaching.
  • Varför teamcoaching blir allt viktigare samt ta del av forskningen kring högpresterande team.
  • Hawkins modell i teamcoaching som utgår från fem discipliner
  • Att arbeta enligt CIDCLEAR-modellen för att kunna hantera en coaching relation och få alla i teamet ombord.

Nu fortsätter vi vårt arbete med att hjälpa organisationer förverkliga sin strategi, leda förändring, utveckla kultur, värdegrund och ledarskap.