Kvalitet och kvalitet – men svänger det?

Kvalitet och kvalitet – men svänger det?
maj 4, 2017 marika
Det finns nästan inget begrepp som är så omdiskuterat som kvalitet. Vi tror att man i många fall – i sin strävan att öka kvaliteten –  istället uppnår det motsatta. Det handlar nämligen om – sväng!

När tjänstesamhället blev verklighet på slutet av 1970-talet, blev kunden och marknaden centralt. Att motsvara eller överträffa kundens uttalade och outtalade önskemål blev drömmen.

Det ledde till ett enormt fokus på att kontrollera och öka kvalitet i produktionen. Kvalitetssäkring blev det nya svarta under följande decennier, och en eller flera ISO-certifieringar var det oomtvistade beviset på kvalitet. Och TQM skulle leda oss rätt.

Men det ensidiga fokuset på systematik, synliggörande och kontroll ledde inte bara till ökad kvalitet. Det ledde också till att många arbetsplatser utarmades på mer svårfångade kvaliteter som trivsel, kamratskap och innovation.

Nu menar inte vi att det är något fel i att sträva efter hög kvalitet och vi har heller ingen avsikt att devalvera värdet i någon av de certifieringssystem som finns idag – absolut inte.

Men trots att hög kvalitet numera rankas som en hygienfaktor så ägnar vi oss fortfarande åt att berätta vilken hög kvalitet vi levererar och söker perfektion. Och vi lägger massor med tid och kraft på rigida kontrollsystem.

Det finns ett problem. Det perfekta finns inte. Att ständigt jaga perfektion bygger inte relation – det dödar snarare samspel, dynamik och glädje mellan människor.

Svänget som skapar framgång uppstår ur lyhördhet, respons, en närvaro och en rörelse i nuet – och en musikants viktigaste instrument är öronen och hjärtat. Samma gäller för en ledare.

Vi tror att det är dags att ta ett steg tillbaka och ”lyssna” på organisationen. Svänger den verkligen?

Ludde & Lindström