En god självbild skapar bättre ledare  

En god självbild skapar bättre ledare  
juli 13, 2022 Victor

En grundsten för ett bra ledarskap är att ha en tydlig och god självbild. Din självbild är central för hur du uppfattar och hanterar olika situationer. Genom att utveckla ditt ledarskap kan du bli bättre på att styra hur du presterar, leder och agerar.

Ledare som har en positiv, realistisk och sammanhållen självbild utgör en stark psykologisk resurs. Med sammanhållen menas att skillnaderna mellan en individs olika självbilder är liten. Det gör att du kan vara mer styrd inifrån, dvs. du styr dig själv utifrån dina behov och känslor i olika sammanhang. Om du har en bristande harmoni mellan olika delar av självbilden kan det bero på orealistiskt höga ideal eller föreställningar om att människor har höga krav på dig.

Självbilden kan delas upp i flera olika perspektiv. Här är en modell som gör det lite enklare att förstå hur din självbild fungerar. Denna modell visar på individers självbild och bygger på en sociologisk och psykosocial teoretisk ansats, kallad symbolisk interaktionism.

Med ”verkligt jag” menas hur du uppfattar dig själv och du tycker att du är som människa, ledare, förälder och liknande.

”Spegel-jag” är hur du tror att andra tycker att du är – hur de uppfattar dig i olika sammanhang och roller.

Ditt ”ideala jag” innefattar dina mål och ideal – hur du vill vara.

Då återstår frågan: Hur ska du som ledare gå tillväga för att förbättra din självbild?

Genom att aktivt söka feedback från andra kan du minska glappet mellan ditt spegel-jag och ditt verkliga jag. Med hjälp av reflektion över dina mål och ideal kan du minska glappet mellan ditt ideal-jag och ditt verkliga jag. För att nå en sammanhållen självbild gäller det att du accepterar den du är.