Att ta sin roll som chef

Att ta sin roll som chef
september 6, 2023 noego

Förmågan att sätta verksamhetens syfte framför egna behov och agera utifrån det är själva kärnan i att vara professionell som chef. Samtidigt är det viktigt att inte förlora kontakten med de egna känslorna i stunden. Att ta sin roll som chef handlar förenklat om att se rolltagandet som en aktiv förflyttning från ens privata jag till den professionella rollen – att hantera sig själv i sin yrkesroll på ett autentiskt sätt.

Det är viktigt att utgå från sin egen reflekterande erfarenhet och samtidigt professionalisera sitt beteende i riktning mot syftet med verksamheten. De tre aspekterna som integreras är:

  1. Systemet du verkar i och dess syfte
  2. Dig själv som person, där egna känslor och drivkrafter styr
  3. Sammanhanget och de resurser som sätter ramarna för ditt handlingsutrymme

Frågan man som chef gång på gång behöver ställa sig är: Hur kan jag med de resurser som finns agera i just den här arbetssituationen för att på bästa sätt bidra till systemets syfte? Det gäller även i andra roller som kan ingå i ett chefskap, exempelvis projektledare, kollega, teammedlem, coach med flera.

 

 

Figur: Modell av Bruce Read, Grubb-institutet London
Referens: Chef med känsla och förnuft – Sandahl, Falkenström, von Knorring