4 viktiga funktioner för effektiva team

4 viktiga funktioner för effektiva team
september 20, 2023 Victor

För att bygga ett effektivt team behöver du skapa en grupp där man fungerar optimalt tillsammans. En förutsättning för att lyckas nå dit är ökad kunskap om gruppens olika funktioner. Medlemmarna behöver ha en mix av olika egenskaper, som att vara målinriktad, ifrågasättande och att kunna acceptera beslut som fattas av gruppen.

Fyra huvudsakliga funktioner som är viktiga för att ditt team ska fungera och prestera optimalt:

  • Kontroll – att ha handlingskraft och fokusera på att gruppen löser sin uppgift.
  • Omsorg – att ha omhändertagande egenskaper.
  • Opposition – att ifrågasatta beslut som fattas av gruppen.
  • Beroende – att kunna acceptera beslut som fattas av gruppen.

Det är viktigt att enskilda gruppmedlemmar har förmågan att flytta sig mellan olika funktioner. Ett exempel kan vara att en i teamet närmar sig en kritisk sluttid för ett projekt och med hjälp av auktoritet driver på gruppens arbete (kontroll), försäkrar sig om att alla är med på tåget och inte upplever kraven som övermäktiga (omsorg). När du sätter samman eller kliver in som ledare i en grupp, luta dig mot funktionerna ovan och se fram emot ökad effektivitet, bättre prestationer och framgångsrika resultat.

Källa: Endre Sjövold, NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet)