Det här krävs av framtidens ledare och organisationer

Det här krävs av framtidens ledare och organisationer
oktober 16, 2023 marika

I DN-bilagan Generation Framtid berättar vår vd Jenny Sima om hur framtida organisationer behöver skilja sig från hur verksamheter historiskt har sett ut – både vad gäller ledarskap och organisation.

Hon menar att det är viktigt att stanna upp och vårda teamet, i en tid av snabbt accelererande digitalisering. Detta genom att reflektera, urskilja vad som egentligen är essentiellt och utifrån det staka ut en gemensam riktning för hela organisationen. Det skapar ett lugn, vilket i sin tur gör att medarbetare och chefer agerar mer genomtänkt, målmedvetet och effektivt.

– Framtidens ledare behöver vara adaptiva, inkluderande, grundade i sig själva och stå stadigt i sitt personliga ledarskap. De behöver kunna bygga välfungerande grupper och team där människor mår bra, känner sig trygga och utvecklas, oavsett hur snabbt samhället utvecklas. Det handlar till stor del om att i ökad utsträckning betrakta världen utifrån ett systemiskt perspektiv snarare än som enskilda komponenter eller delar, säger Jenny Sima.

Läs hela texten här