Robotisering – dröm eller mardröm?

Robotisering – dröm eller mardröm?
mars 13, 2017 marika
Kanske är din nästa chef en robot med artificiell intelligens. Robotisering av ledarskap är idag en fullt möjlig framtid. Några är tveksamma, andra ser stora möjligheter.

I en nyligen publicerad studie av McKinsey hävdas att redan idag, med nuvarande teknologi, skulle 45% av allt jobb kunna utföras av robotar. Att robotisering inte längre enbart handlar om produktionsrobotar som tar över mänskliga händer och muskler inom industrin, det har nog de flesta av oss insett. Utvecklingen av människoliknande, sk humanoida, robotar, är explosiv. Men vad känner vi egentligen inför möjligheten att jobba tillsammans med, eller kanske rentav under, en digital kollega med känslobefriad artificiell intelligens?

32% vill byta sin chef mot en robot
I en studie jämförs inställningen till Artificiell Intelligens (AI) mellan USA, Storbritannien och Danmark. En studie som visar stora geografiska skillnader. I USA är andelen som tror att deras nuvarande jobb kommer ersättas av en robot hög – medan danskarna är övervägande skeptiska till möjligheten att konkurreras ut av en robot. Lägger vi dessutom på AI blir skillnaden ännu större – i USA anser 37% av de tillfrågade en ”robotchef” vara mer tillförlitlig än en mänsklig  och 32% skulle föredra att få byta sin chef mot en AI-robot.

Egentligen är tanken inte så märklig. En AI som är fri från fördomar, personliga och sociala preferenser och som enbart fattar sina beslut baserade på faktiska data, låter ju inte så tokigt rent teoretiskt. Men samtidigt blir det ju lite av en paradox, eftersom det trots allt är människor som måste designa och skriva källkoden till den artificiella chefen…

Nöjd eller missnöjd?
En annan intressant reflektion är att i USA där öppenheten för robotisering och AI är större, är att mer än hälften av medarbetarna är otillfredsställda  med sitt jobb. I Danmark är det precis tvärtom – en bra bit över 90% är nöjda, glada och tillfreds. Det känns ju inte helt orimligt att dra slutsatsen att skillnaden i nationell, organisations- och ledarskapskultur påverkar vår inställning till AI.

Även om AI gör sitt inträde som chef, så är det ju en väsentlig skillnad på chefskap och ledarskap. I en vardag där många chefer drunknar i administrativa rutiner, uppföljningar och mätningar skulle ju en ökad intelligent digitalisering och automatisering av chefsfunktionen kunna frigöra tid och kraft till att utöva mer och bättre ledarskap.  Och är det något som vi behöver mer av så är det ledarskap – som bekant handlar om känslor och relationer mellan varelser av kött och blod.

Avslutningsvis
Att datoriseringen påverkar allt mer av vårt arbetsliv är uppenbart. Vi tror det är viktigt att börja diskutera dessa frågor i ledningsgrupper,professioner och arbetslag.

Nu!

Ludde & Kjell