Dags att utveckla dina UGL-kunskaper?

Dags att utveckla dina UGL-kunskaper?
oktober 1, 2018 marika
Ett naturligt steg efter UGL är Klart Ledarskap. En utbildning som låter dig omsätta kunskaperna om grupputveckling med fokus på att skapa lärande organisationer och tydliga, trygga relationer.

Här kommer en sammanställning av goda skäl för dig som gått UGL och vill ta ett steg till med hjälp av Klart Ledarskap.

UGL – Att vara här och nu.

Klart Ledarskap: Du får vara här & nu med deltagarna på kursen (träningsgrupp) men även förbereda viktiga samtal du behöver ha hemma med här och nu som grund. Du får verktyg till att hjälpa dig själv att vara mer här & nu, för att kunna utveckla förmågan att vara mer närvarande i en stressig vardag, (medveten närvaro). Du får fortsätta att upptäcka hur kraftfullt här & nu är för att utveckla relationer och resultat på jobbet.

UGL – Att ge och ta emot feedback.

Klart Ledarskap: I Klart Ledarskap är det viktigt att kunna sortera upp sin upplevelse och beskriva den för andra, i fler sammanhang än som en reaktion på andras beteenden. Du får en modell för att sortera din och andras upplevelse – upplevelsekuben.


UGL – Jag-budskap i utvecklande feedback.

Klart Ledarskap: Fortsatt träning på att vara klar i sitt språk. När jag säger “jag”, då menar jag just det. Det blir tydligare både för mig själv och för andra, inte bara i feedback, utan överhuvudtaget vad jag tänker, känner och vill.


UGL – Beskriva beteenden och inte bedöma, när jag ger utvecklande feedback.

Klart Ledarskap: Du får undersöka och träna på konkreta situationer där du verkligen har stor nytta av att vara beskrivande istället för reaktiv och/eller bedömande.


UGL – Öppenhet skapar tillit och bygger trygghet.

Klart Ledarskap: I utbildningen fördjupas begreppet öppenhet i intim/transparent. Ibland kan för mycket öppenhet om där och då, hindra samarbete och effektivitet här och nu.


UGL – Aktivt lyssnande för att förstå andras perspektiv och bekräfta andra.

Klart Ledarskap: Lyssnande är grunden i förmågan att vara nyfiken. Du får träna på att lyssna på tre nivåer. Du får också träna på att lyssna på andra medan du parkerar dina egna reaktioner.


UGL – Wheelans gruppteori och din egen roll, både som ledare och medlem.

Klart Ledarskap: Ger dig ett organisationsperspektiv. Klart Ledarskap utgår från att organisationer är nätverk av relationer. Alla färdigheter sätts in i ett organisationsperspektiv.

UGL gav dig insikter om dig själv och hur högpresterande team skapas. Klart Ledarskap ger dig kunskaper på organisationsnivå. Hur kan du vara med och bygga en organisation där människor lär av varandra?

>> Läs mer och ta ett steg till!