Ett gott ledarskap påverkar medarbetarlojaliteten

Ett gott ledarskap påverkar medarbetarlojaliteten
mars 23, 2022 noego

Efter pandemin förändrades mångas arbetsliv, med mer distansarbete som en av följderna. För att behålla lojaliteten hos medarbetare är det viktigare än någonsin för chefer att möta förväntningar och behov. En undersökning av Netigate visar hur pandemin påverkat anställdas lojalitet mot arbetsplatsen 2019–2021 och att ledarskap är något som driver medarbetares engagemang.

Att medarbetarlojalitet är en bakomliggande faktor till organisationers framgång är ett faktum. Det ger bättre resultat utvecklingsmässigt, ekonomiskt och går även att koppla ihop med kundlojaliteten. Utöver bättre resultat så går hög medarbetarlojalitet även att koppla ihop med kundlojalitet.

Netigate har samlat in data från 274 olika företag som använder deras plattform och 70 procent av dessa såg en ökning av *Employee Net Promoter Score (eNPS) mellan 2019–2020. År 2021 har det fortsatt vara stabilt på en hög nivå och pandemin har därmed gett en positiv inverkan på lojaliteten hos medarbetarna. Undersökningen visar att ledarskap, personlig utveckling, arbetsuppgifter, utveckling och tydlighet kring organisationens mål och vision är delar som påverkar.

Kommunikation mellan ledare och medarbetare är fortsatt viktigt för att skapa engagemang. Som ledare gäller det att ha tillit till medarbetarna samt rätt verktyg för att utveckla sig själv och sitt ledarskap.

*eNPS mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra.