Reflektioner om hjärnans villkor

Reflektioner om hjärnans villkor
februari 11, 2015 marika
Vår nya utbildning Ledarskap på hjärnans villkor möttes mycket positivt av deltagarna. Ämnet engagerar och det finns verkligen ett sug efter kunskap. Läs en deltagares reflektioner!

Från Gunnar Thim;

Ledarskap med riktlinjer från hjärnan – Marie Ryd

Under två intensiva dagar har jag nu lyssnat till och tränat på hur jag på bästa sätt skall arbeta med, och inte emot, min hjärnas primära behov och faktiska kapacitet, samt vilka möjligheter jag då har att i mycket högre grad styra min vardag och faktiskt leda mig själv bland de krav, önskningar och förväntningar av alla de slag som fyller vår vardag.

Vi har reflekterat och tränat, simulerat och samtalat kring områden som:

Beslutsfattande 
– hur agerar hjärnan och hur kan jag påverka skeendet
Intuition 
– vad är detta, och hur ska jag agera på min intuition
Fokus och flow 
– hur jag kan styra mitt fokus och betydelsen av detta när det gäller min effektivitet
Minne 
– hur mitt korttidsminne och långtidsminne fungerar, vad de kräver i energi och vad jag bör vara observant på
Självreglering 
– hur jag faktiskt kan ta kommando över mina egna tankar, känslor och behov och inte låta mig ”kidnappas” av sådant som har destruktiv påverkan på mig
Kommunikation 
– vad spegelneuroner har för påverkan på mig och vilken påverkan min attityd och mitt förhållningssätt har på andra
Motivation
– vad som krävs, vad hjärnan behöver, för att du och jag faktiskt skall känna oss motiverade att prestera
Resiliens 
– vad hjärnan behöver för att kunna återhämta sig och få kraft

Vidare har vi ägnat stor energi åt ”Den sociala hjärnan” och våra grundläggande behov av status, autonomi, samhörighet, rättvisa och visshet. Vi tränade på situationer där vi upplevt att ett eller flera av dessa behov varit uppfyllda respektive att det varit brist på dem, hur vi påverkats i dessa situationer och vilka konsekvenser det ledde till. Vi fick mycket konkreta bilder att tillsammans reflektera över.

Detta är verkligen en utbildning som omsätter hjärnforskning till konkreta tillämpningar för ledarskap! Marie förmedlade på ett både inspirerande och pedagogiskt sätt en mångfald av de nya forskningsresultat som kommit fram i hjärnforskningen – vilket gjorde att vi deltagare hade öron stora som tefat, och samtalen flödade mellan oss som svar på det Marie förmedlade.

Den kunskap vi har fått både stödjer, inspirerar och får våra antagande på fall om varför det är som det är ute i verkligheten. Ett kunskapsområde som är en självklar del i såväl ledarutveckling som utveckling av medarbetarskap. Vi har fått en många perspektiv på hur och varför, samt konsekvenserna av vårt handlande, i våra sociala samspel och i vår samverkan med andra. Kunskaper som också i många fall är relativt lätta att omsätta i praktisk handling. Jag har fått gott om nya verktyg i min vardag.