Klart ledarskap en tankeväckare

Klart ledarskap en tankeväckare
februari 11, 2015 marika

Läs mer om hur Martin Thored, avdelningschef på ABB Control Products upplevde utbildningen Klart Ledarskap.

–Jag valde att gå Klart Ledarskap som en fortsättning på UGL, eftersom jag kände att det skulle bli ett bra komplement med en utbildning som fokuserade ytterligare på mitt personliga ledarskap.

–För mig är det extremt viktigt att jag får ut det bästa av mina medarbetare, som i många fall har lång erfarenhet och djupa expertkunskaper. Det finns ingen chef som kan vara smartare än den samlade kompetensen hos sina medarbetare.

Vad är dina reflektioner?

–Klart Ledarskap var en nyttig tankeväckare, som gjort mig medveten om mitt eget sätt att kommunicera utifrån mitt känsloregister. Jag är som person ganska rak och tydlig, något som  gör att jag ibland kanske kan uppfattas som burdus utan att det är min avsikt. En insikt som inte bara påverkat mig i min ledarroll utan även utanför jobbet i alla relationer.

–Gruppövningarna och rollspelen var mycket bra – de visade hur mycket våra relationer påverkas av vår egen inställning och våra förutfattade meningar om varandra. Jag är nog inte ensam om att ha undrat över varför saker ibland inte blir som du tror och förutsatt, men utbildningen gav många svar på varför relationer blir sörjiga och insikter i hur jag kan agera i mitt ledarskap.

–Klart ledarskap handlade för mig mycket om att skapa transparens och tydlighet i relationer och försäkra mig om att vi har en öppen dialog. Att ge mitt perspektiv utan att det uppfattas som att jag har sagt ”så här är det” och samtidigt ta in andras perspektiv utan färgning.

Hur har du haft nytta av utbildningen?

–Vi är många medarbetare i min grupp och utbildningen har gjort att jag aktivt jobbar för att alla ska förstå vikten av att inte stänga inne med hur du känner och uppfattar saker, utan vara tydlig och våga stå för det. I situationer när det uppstår konflikter är Klart ledarskap till stor hjälp och jag upplever att vi har öppnare diskussioner.