Erfarna chefer med nya perspektiv

Erfarna chefer med nya perspektiv
februari 11, 2015 marika

Sören Berg på Skandia menar att Ledarskap för erfarna chefer gav honom nya perspektiv på sitt ledarskap.

Sören är en av våra deltagare som valt att genomföra hela vårt Diplomprogram i ledarskap, och vi frågade om hans reflektioner kring Ledarskap för erfarna chefer.

–Skandia satsar på ledarskap i alla led och jag känner det som en ynnest att ha fått gå Gällöfsta Perlans Diplomprogram i ledarskap, där jag valde Ledarskap för erfarna chefer som en av de ingående utbildningarna.

–För mig så hänger alla utbildningarna jag gick ihop, mycket av det jag kallat för sunt förnuft och andra ord som självinsikt, gruppdynamik, personligt ledarskap med flera, fick en djupare och konkret innebörd.

–Just Ledarskap för erfarna chefer gav mig fler verktyg och stöd med nya perspektiv på ledarskap – och framförallt en förståelse för mitt perspektiv. Alla deltagare är erfarna och jag upplevde att vi både hade mycket utbyte av varandras situationer och erfarenheter, med en naturligt rak, öppen och ärlig feedback i gruppen. Dessutom hade vi genomgående bra föreläsare.

–För mig var även internatet en viktig orsak till att utbildningen gav så mycket. Det gav mig möjlighet att mentalt vara i utbildningen fullt ut – vara här och nu – i 24 timmar per dygn. Och som med alla utbildningar – ger du mycket, får du mycket.

Hur har du haft nytta av utbildningen?

–Vi är alla olika och jag är mer observant på hur olikheter kan stärka gruppen, jag söker inte likhet utan dynamik. Feedback är något jag hela tiden jobbar med, både att skapa tid för det men även att ge den direkt och på ett bra sätt. Och jag vet att det är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete att utveckla mig själv som ledare.