Situationsanpassat ledarskap som blended learning

Situationsanpassat ledarskap som blended learning
augusti 27, 2018 marika
Vill du komma bättre förberedd, fokusera på träning under utbildningen och få stöd även efteråt? Vi introducerar nu e-learning i Situationsanpassat ledarskap!

Att kombinera e-learning och traditionell internatutbildning (s.k. ”blended learning”), ger dig möjligheten att redan vara en bit på vägen, innan kurstillfället. Det ger dig ett försprång och en kortare startsträcka, med mer fokus på träning och tillämpning under dagarna på plats hos oss.

Med våra e-learningmoduler kommer du att förstå modellen Situationsanpassat ledarskap redan innan vi ses.

Nyheter i utbildningen:

E-learningmodul 1

Tre veckor före kursstarten genomför du en modul som fokuserar på modellen Situationsanpassat ledarskap. Den ger dig kunskap och förståelse för modellen och tänket bakom.

Träning på Gällöfsta

På plats fokuserar vi på tillämpning, träning och arbete med egna case ur din vardag. Du får tillgång till en app – iSitlead – där du kan jobba med modellen och spara ner ditt arbete och dina planer.

E-learningmodul 2

Ungefär tre veckor efter internatet ger modul 2 en fördjupning av hur du arbetar med utveckling av kompetens och motivation.

Nästa start är den 16 oktober.

>> Läs mer och boka din plats idag!