Den bästa ledarskapsutbildning jag gått

Den bästa ledarskapsutbildning jag gått
maj 11, 2016 marika

Så säger Kenneth Nielsen efter att ha gått vår ledarskapsutbildning “Ledarskap för erfarna chefer”. Läs hela intervjun här!

När Kenneth erbjöds en högre position på jobbet, var ett av hans motkrav att få ta ett rejält steg i sin ledarskapsutveckling. Hans val föll på Gällöfsta Perlans Diplomprogram i ledarskap, med inriktning för erfarna chefer.

Vi ringer upp Kenneth för en kort intervju om hans tankar på utbildningen Ledarskap för erfarna chefer. Intervjun blev både lång och trevlig!

–Jag har en lång teknisk bakgrund, från början inom teleteknik men jag jobbar nu sedan många år inom biomedicinsk laboratorieutrustning. Sedan ett drygt decennium är jag på Beckman Coulter, en internationell organisation med ca 11  000 medarbetare och inom Danaher-koncernen är vi ca 71 000. Som Nordic Service Supervisor Life Science har jag fullt personalansvar för mitt team av ingenjörer och ansvar över elva distributörer i sex länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Estland rörande teknisk service.

Vad sökte du efter i utbildningen?

–Hos Beckman Coulter (Danaher) har vi tydliga individuella utvecklingsmål och jag ville utveckla mitt ledarskap på bredden – både i ett individuellt och i ett grupperspektiv.

–Genom kontakter på Sandvik, blev jag rekommenderad Gällöfsta Perlan och eftersom jag även ville gå UGL, så valde jag att gå hela Diplomprogrammet. Ledarskap för erfarna chefer är den bästa ledarskapsutbildning jag gått och jag har fått kontakter för livet.

Vad är dina reflektioner på Ledarskap för erfarna chefer?

–Det är många! Grundläggande är ju förstås själva innehållet och utmärkta handledare – och att få förmånen att jobba intensivt, tätt, öppet och rakt tillsammans med fantastiska människor och ledare i gruppen. Vi har fått dela erfarenheter och kunnat jobba med feedback ansikte mot ansikte som både varit bekräftande, men även utmanande och tufft.

–Om jag ska lyfta fram några konkreta moment ur utbildningen så är det ”skuggningen”. Skuggningen innebar att vi alla fick skugga en av våra kamrater i deras vardag som chefer och passivt delta i något av deras möten. Jag var t ex med och skuggade en kurskamrats ledningsgruppsmöte. Den öppna och ärliga feedback som vi sedan gav varandra på hur vi fungerar i vardagens verklighet, gav otroligt mycket.

–Jag fick någon annans perspektiv på hur jag jobbar i min roll och vad jag skulle kunna utveckla. Dessutom gav det mig en insikt i att oavsett vilken bransch vi verkar i så är utmaningarna desamma för en ledare – att leda människor och att kunna kommunicera.

–Vi övade mycket på att coacha, att lyssna aktivt, ställa öppna frågor och ge feedback. Det är ganska tröttande att lyssna aktivt, att våga vara tyst och att ställa öppna frågor – men väldigt spännande och lärorikt!

Hur har ditt ledarskap påverkats?

–Jag känner att jag vuxit i min roll som ledare både genom själva utbildningen och genom mötet med alla ledare i min grupp och ute på Gällöfsta.

–En tydlig skillnad i mitt eget ledarskap är att jag kan lyssna aktivt och vågar vara tyst. Tystnaden i ett coachande samtal, eller ett medarbetarsamtal skapar utrymme för den andres reflektion och ger en annan kraft än om jag driver på. Jag tycker också att min förmåga att kommunicera blivit bättre – ännu lite rakare och tydligare, och jag vågar delegera mer.

–En insikt som utvärderingen ger är ju att mina medarbetare uppskattar feedback och gärna vill ha mer – vilket har gjort att även jag ställt samma krav uppåt och jag har numera inplanerad och regelbunden egen tid med min chef.

Vandringstips i Skåne?

–Då säger jag Brösarps backar via Gula leden ut mot Haväng och Skåneleden tillbaka. För mig är det viktigt att koppla ur ibland, stänga av mobilen och datorn om så bara för en stund. Om jag jobbar från mitt hemmakontor kan jag ta korta pauser och gå ner till havet, är jag på vårt huvudkontor i Nyon så vandrar jag i bergen där.

–Att göra ett medvetet val att koppla ur är ett ledarskapstips från mig personligen, avslutar Kenneth.