Intervju med en diplomerad ledare

Intervju med en diplomerad ledare
september 18, 2019 marika

När Dan blev erbjuden en chefsposition på ABB valde han att gå Diplomprogram i Ledarskap för att få verktygen och kompetensen att göra ett bra jobb som ledare.

Gällöfsta Perlans Diplomprogram i Ledarskap är en av marknadens mest genomgripande och flexibla längre utbildningar med fokus på ledarskap. Varje år lämnar en grupp diplomerade ledare oss stärkta i sitt ledarskap och redo för nya karriärsutmaningar. Dan Reuterswärd är en av dem och vi fick möjligheten att ställa några frågor till honom.

Varför valde du att gå Diplomprogrammet?

–Jag jobbade då som jurist på ett internationellt storbolag och fick ett erbjudande om att bli chef. I dealen ingick möjligheten att gå en gedigen ledarskapsutbildning – något som var viktigt för mig.

–Jag kände ett ansvar, både för att veta vad jag skulle ge mig in på om jag accepterade utmaningen, men framförallt för att jag ville göra ett bra jobb. Jag hade redan tidigare gått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) på Gällöfsta Perlan och Diplomprogrammets upplägg passade väl in på det jag sökte efter. Det är gediget, men också flexibelt, så jag valde de utbildningar som motsvarade mina behov bäst.

–I min diplomering ingick UGL, Ledarskap för nya chefer, Situationsanpassat Ledarskap och Coachande Ledarskap.

Hur motsvarade programmet dina förväntningar?

–Programmet motsvarade absolut mina förväntningar och jag kan säga så här – jag hade inte velat vara chef utan det. Om man tar UGL specifikt så hade jag önskat att jag gått den tio år tidigare, det är en utbildning alla borde gå oavsett om man är chef eller inte.

–För mig som jurist så var också Situationsanpassat Ledarskap en av utbildningarna som satte lite extra spår. I juridiken är verkligheten ofta binär – det finns ”ja/nej”, ”rätt/fel”, ”svart/vitt” och som teoretiker kändes det lite som hemmaplan att få se en tydlig modell som på ytan kan se enkel ut.

–Men inget är ju så enkelt som det verkar… som människor är vi allt annat än binära varelser. Att kunna ta ett steg tillbaka för att förstå hur en medarbetare tänker, känner, och behöver där och då, kräver en förmåga att reflektera och ta in ett bredare spektrum än ”svart och vitt”.

Hur har ditt ledarskap och din karriär påverkats?

–Jag skulle säga att marknadsvärdet definitivt höjs, att kunna visa att man faktiskt genomgått en gedigen utbildning i ledarskap, försämrar ju inte möjligheten till karriärsutveckling.

–För mig som person gav utbildningen mig en mängd verktyg, kunskap och erfarenheter som jag trots att jag för närvarande inte är chef, har nytta av varje dag. Jag är mer reflekterande, medveten om min påverkan och att allt definitivt inte är binärt i relationen människor emellan.

–Att befinna sig i en förhandlingssituation – vilket är min profession som jurist – kräver samma förmågor som att vara i en chef/ledarroll. Ska du få ut något i en förhandling måste du förstå vad som händer inuti människan på andra sidan bordet. Du måste vara bra på att se under ytan, vilka känslor som är i spel i relationen mellan oss här och nu.

–Det är ju det som är kärnan i ett bra ledarskap. Att få ut det bästa av varandra.

 

Vi säger tack för intervjun och för att du valde att gå diplomprogrammet med oss! Om du som läser vill veta mer om programmet och hur det kan utformas för att möta dina behov, är vi inte längre bort än ett mejl eller ett telefonsamtal.
08-581 795 02 eller utbildning@gallofsta.se 

Välkommen!