Coachning är effektivaste vägen

Coachning är effektivaste vägen
februari 25, 2015 marika

Gerhard Bley är VD’n som ser coachning som den effektivaste vägen till individuell utveckling ur ett ledarperspektiv.

Gerhard Bley är VD’n  författaren och föreläsaren som förespråkar det personliga och empatiska ledarskapet som en konkurrensfördel – en inställning som ledde till att hela ledningsgruppen på Kavli coachats av Gällöfsta Perlan Ledarskap. Sä här tänker Gerhard kring ledarskap:

–Jag menar att det finns två delar av ledarskapet: En del som jag kallar för det mekaniska ledarskapet och som handlar  mycket om formalia, verktyg och metoder – och så det personliga ledarskapet, som är kopplat till din individuella utveckling och din förmåga att få ut det bästa av dig själv och andra.

–De flesta ledarskapsutbildningar och företag fokuserar på det mekaniska ledarskapet, även om det pratas om det personliga ledarskapet så går de aldrig på djupet. Bägge delarna behövs absolut – jag är själv tävlingsinriktad och resultatorienterad – men det företag som vågar investera i det personliga ledarskapet och har en empatisk helhetssyn, skapar sig konkurrensfördelar.

Coachning effektivaste vägen

–Det går inte att separera ledarskapet från dig själv. Du är den du är dygnet runt och allt bottnar i dig som individ. Som ledare måste du ha en god självinsikt och stark självbild. Enligt min erfarenhet så är coachning den mest effektiva och tilltalande vägen för individuell utveckling som går på djupet och når ända fram. Inte enbart ur ett ledarperspektiv utan även ur ett mänskligt.

Kavli satsar medvetet

–Vi är en del av en ekonomisk verklighet och gillar att göra affärer – men vi vill ha en empatisk helhetssyn där resultatfokus, personlig utveckling och motivation samverkar. Jag har själv coachats via Gällöfsta Perlan sedan många år och alla medlemmar i vår ledningsgrupp går i individuell coachning sedan 1,5 år tillbaka.

–Vi jobbar även med gruppcoachning på flera nivåer i organisationen – vi har ett ledarforum – och har definierat det vi kallar för det ”nära ledarskapet”. Ledarskap är alltid från människa till människa och jag ställer krav på mina medarbetare att ha regelbundna 1-1 möten, utan agenda.

Effekt

–Jag upplever att vi har blivit en starkare ledningsgrupp. Vi är bättre kittade och har ett öppet klimat som präglas av tillit, trygghet och transparens. ”Det nära ledarskapet” är inte bara ett namn, utan högst närvarande i vår organisation.

–Har du ambitionen och drivkraften att utvecklas som individ, så är coachning effektivt. Och i den personliga utvecklingen finns nyckeln till gott ledarskap och därmed framgångsrika organisationer.