Utmanande samtal med Rebecca Klang

Utmanande samtal med Rebecca Klang
februari 12, 2020 marika

Rebecca Klang håller interna utbildningar i Utmanande samtal hos flera av våra kunder.

–I våra utbildningar får deltagarna lära sig att prata om svåra saker på ett sätt som kan leda till utveckling och förändring.

–Vårt upplägg är byggt kring neuroledarskap. Det kommer mycket forskning kring hur hjärnan fungerar som ger förståelse för vad vi behöver tänka på för att inte väcka vårt överkänsliga hotsystem till liv mer än nödvändigt. När vi är i stark affekt (rädsla, ilska, sorg) har vi inte tillgång till förnuftiga och logiska delar av hjärnan. Så vi behöver skapa tillit i mötet när vi ska prata om svåra saker. Samtidigt är det kanske lite missvisande att tala om ett samtal för det är snarare fråga om en process.

I vilka sammanhang bör vi använda den här processtekniken?

–Det är alltid obekvämt att behöva säga till en annan människa att man inte uppskattar en viss attityd eller ett visst agerande. Men vi måste kunna prata öppet om saker som riskerar att suga kraft och energi. Det är inte bara en ledarfråga utan lika mycket en medarbetarfråga. Det som skaver i en relation dödar energi. På det här sättet frigör vi istället energi som vi kan ägna åt det som vi ska göra tillsammans. Syftet med de här samtalen är ju att vi ska kunna inrikta vår energi på att nå våra mål.

Vad är den största utmaningen i ett utmanande samtal?

–Många är rädda för att såra eller för att väcka starka reaktioner, att någon ska slå näven i bordet eller rusa ut ur rummet gråtande. Men det blir en missriktad hänsyn, till exempel när det gäller ett misstänkt missbruk, en dålig attityd eller en hygienproblematik – att inte ta upp det med en person. Att vara rädd för att såra är att göra den personen en otjänst och egentligen ganska brutalt. Får vi inte veta hur vi påverkar andra får vi ju ingen möjlighet att växa. Vi ska komma ihåg att det farligaste alternativet är att inte göra någonting alls.

Checklista inför utmanande samtal
  • Förberedelser är A och O
  • Intentionen är avgörande! Vad vill jag uppnå? (Vill jag ha till en förändring eller vill jag att den andre ska veta att hen är en idiot..?)
  • Hur kan jag uttrycka mig så den andre kan ta emot det jag har att säga?
  • Behöver någon mer vara involverad?
  • Finns det en juridisk dimension?

Intresserad av en workshopdag i din organisation? Mejla oss: utbildning@gallofsta.se