Utbildning i generativ förändringsledning

Utbildning i generativ förändringsledning
november 8, 2022 noego

Ta chansen som chef eller ledare att gå vår unika utbildning i generativ förändringsledning.

Utbildningen syftar till att ge dig som chef och ledare förmåga att på ett tryggt och säkert sätt leda förändringsarbete som bygger på generativ dialog, inkludering och kreativitet. Något som stärker organisationers förmåga att hantera komplexitet och genomföra övergripande förändringar i en snabbt skiftande omvärld.

Modellen är utvecklad av de kanadensiska forskarna Robert Marshak och Gervase Bushe och bygger på ett agilt arbetssätt, där förändringen blir en framväxande process som stödjer människors inneboende förmåga till utveckling.

Kunskaper och färdigheter som du utvecklar

  • Driva och facilitera förändring
  • Kunskaper om underliggande drivkrafter för engagemang och motstånd
  • Färdigheter i att använda sig själv som ett förändringsverktyg
  • Förmåga att motivera och engagera chefer och medarbetare till att generera nya tankemodeller för innovativa lösningar
  • Förståelse för språkets betydelse, metaforer och förmåga att använda dialogtekniker som öppnar nya perspektiv och kreativitet

Välkommen till oss på Gällöfta Perlan Ledarskap och utbildningen Generativ förändringsledning!

Anmäl dig här.