Hjärnan på jobbet

Vi lär oss mer och mer om hjärnan, men hur bra är vi på att implementera kunskaperna? Hjärnan på jobbet är en utbildning i workshopformat som ger dig verktygen!

Resultaten av den aktuella hjärnforskningen påverkar ledarskapet – begreppet neuroledarskap är numera vedertaget – och därmed vår vardag. En hel del av det vi läser och lär oss är både lätt att förstå och tycka om. Men hur väl lyckas vi implementera forskningsresultaten i vår vardag?

De verktyg som du får tillgång till genom den här workshopserien är kraftfulla, strikt forskningsbaserade och avsedda att stödja dig i ditt ledarskap, oavsett om det gäller att leda dig själv, eller andra.

Under workshopserien arbetar du med mänskliga beteenden utifrån att:

  • Du kan styra din hjärna, men du måste ha koll på dess begränsade kapacitet vad gäller tänkande och beslutsförmåga.
  • Hjärnan gillar förändring, men bara om den upplever att den själv får bestämma.
  • Hjärnan är formbar och utvecklas hela livet, men ska den formas och utvecklas av dig, eller av slumpen?
  • Hjärnan är social och vill att du ska överleva. Det hjälper till att ha koll på hur den vill bli belönad.

Upplägg
Workshopserien är indelad i fyra moduler. Varje workshop är på 3 timmar och genomförs på kvällstid och boken ”Hjärnan på jobbet” av David Rock ingår. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv på hjärnan utifrån följande teman:

MODUL 1
Problemlösning och beslutsfattande – denna modul handlar om hur du kan hushålla med, och nyttja, den hjärnkraft du har till förfogande för att maximera effektiviteten i arbete, både din egen och andras.

MODUL 2 
Behålla lugnet i stormen – hjärnan är mycket mer än en apparat som arbetar med logik, t.ex. vill den hålla oss vid liv varje ögonblick. Modulen handlar om hur du kan undvika att bli ”kidnappad” av negativa känslor och om det ändå inträffar, kunna komma tillbaka till harmoni och lugn.

MODUL 3 
Samarbete med andra – handlar om hur du enklare kan samarbeta med andra genom att förstå och arbete utifrån hjärnans grundläggande sociala behov. Hur du kan skapa ”belönande” arbetsklimat som ger goda prestationer utifrån hjärnans perspektiv.

MODUL 4
Främja förändring – modulen handlar om hur du kan styra hjärnan i förändringsarbetet så att den upplever att förändringen är belönande istället för hotfull, ett skifte som verkligen kan underlätta för de förändringsledare som idag sliter sitt hår i olika förändringsuppdrag.

Företagsinternt
Är du intresserad av att genomföra ”Hjärnan på jobbet” internt i din verksamhet? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan anpassa utbildningen till dina behov! Ring 08-581 795 02 eller mejla utbildning@gallofsta.se

Passar dig som

Alla som vill implementera ledarskap utifrån hjärnans behov.

Kurslängd

1+1+1+1 dagar

Pris

5 960 kr

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy